Viktiga stödinsatser under projektets första tid

Stort tack till följande institutioner och företag

Under den första uppbyggnadstiden har olika företag genom insatser av maskiner och arbetskraft på sponsringsbasis gjort värdefulla insatser för Skansen. Bland dem märks följande företag:
Svevia
Vattudalens Bygg
Jämtlands Bergarbeten AB
JKL/Schenker
Rogers Gräv

Vidare har generösa finansiella bidrag lämnats av: 
Alanäsets Byförening
Alanäs Församling
Strömsunds kommun
Leader 3sam 


Därutöver har personer i den lokala projektgruppen gjort stora arbetsinsatser, liksom ett antal privatpersoner därutöver.

Projektledningen framför sitt stora tack till alla dessa.

Senare finansiellt stöd

Generösa bidrag har i senare skeden även lämnats av
Engcon
ICA Supermarket Simonssons
Taxi Strömsund
Attacus Stomsystem
Strömsunds kommun

Din rubrik

Senaste kommentarer

01.08 | 09:33

Välkommen då!

31.07 | 15:39

nästa gång vi åker upp vill jag nog gå en rundvandring / min mormor Anna Erika Magnusson kommer från Alanäs

28.06 | 21:00

Bra att det finns eldsjälar som lyfter fram kulturarvet från beredskapstiden, som annars riskerar att falla i glömska. Ni gör ett kanonjobb där uppe👍.

Oskar

01.03 | 08:12

I think the Swedish expression is "möp" :D